Etter restruktureringen av Olympic-konsernet i februar i år, ble rederiets 11 subsea-skip lagt inn i det nye selskapet Olympic Subsea ASA, et rendyrketsubseaselskap med fartøy som blant annet er svært godt egnet til oppdrag innenfor fornybar havenergi. Nå gjør selskapet seg klar til vekst og bli en større aktør isubsea og fornybar energi.

 -      Det er fortsatt krevende tider for bransjen, men vi ser flere lyspunkter. Utnyttelsen av flåten er god, med 10 av 11 subsea-fartøy er i virksomhet, og vi serat etterspørselen øker, særlig innen fornybar-prosjekter, sier styreleder Stig Remøy i Olympic Subsea ASA.

 Resultatregnskapet for første halvår 2017 er fortsatt preget av restruktureringseffekter og engangskostnader. I tillegg er det en ny selskapsstruktur som gjørdet vanskelig å sammenligne regnskapstallene med tilsvarende periode i 2016.

 Ved utgangen av første halvår 2017 hadde selskapet samlede eiendeler 4 223,8 millioner kroner. Fartøyenes bokførte verdi utgjorde 4 250,7 millioner kroner.Likvide midler og kortsiktige fordringer utgjorde totalt 568,9 millioner kroner. Selskapet hadde en bokført egenkapital på 476 millioner kroner, mens langsiktiggjeld beløp seg til 4 145,9 millioner kroner.

 Gjennom restruktureringen og etableringen av Olympic Subsea har selskapet fått avklart sin finansielle horisont frem til 2022. Dette, i kombinasjon med atOlympic Subsea har en av verdens største, mest moderne og kosteffektive flåter, gir handlekraft når det kreves.

 −     Vi må sørge for å stå klar i startblokka, slik at vi kan være med på det oppsvinget som vi mener vil komme på et tidspunkt. Derfor inngår vi nå kontrakter somgir oss fleksibilitet, heller enn å slutte langsiktige kontrakter på dårlige rater. Vi mener dette er en god strategi som vil gi oss store fordeler når markedet endrerseg til det bedre, sier Remøy.

Kontaktinformasjon:
Stig Remøy, CEO Olympic Subsea ASA, mobil 91619124
John Arne Winsnes, CFO Olympic Subsea ASA, mobil 462 80 999