- Vi er godt fornøyd med endelig å ha kommet i havn etter en lang og krevende prosess, sier CEO i Olympic Shipping AS, Stig Remøy. 

Robust struktur 

Olympic har sammen med kreditorene jobbet intenst for å finne en ny gjeldshåndteringsplan for selskapet og dets datterselskaper. Restruktureringen sikrer en ny og robust finansiell struktur for selskapet. 

- Denne løsningen sikrer også driften dersom utviklingen i markedene skulle bli svakere enn ventet. Vi vil takke alle kreditorer og interessenter som har jobbet med oss på en konstruktiv måte gjennom den siste tiden, sier Remøy. 

Etter at den finansielle restruktureringen nå er på plass, vil det nye hovedselskapet Olympic Subsea ASA framstå som et rendyrket subseaselskap med en moderne og slagkraftig flåte. 

Siste detaljer avklart 

I desember meldte Olympic at selskapet hadde støtte fra alle interessenter for en finansiell restrukturering. Sluttføringen av refinansieringen var på det tidspunktet avhengig av en rekke standardbetingelser, som godkjenning fra obligasjonseiermøtet samt nye avtaler med relevante parter i saken. Alle kravene er nå tilfredsstilt, finansieringsavtalene med de sikrede långiverne har blitt justert og nye avtaler med obligasjonseierne er inngått. 

Fearnley Securities og EY har vært selskapets finansielle rådgivere, mens advokatfirmaet Wiersholm har vært juridisk rådgiver i prosessen med å finne en langsiktig finansieringsløsning for selskapet. 


Kontakt: 
Stig Remøy, CEO +47 916 19 124
John Arne Winsnes, CFO +47 462 80 999