Konsernet rapporterer i fjerde kvartal 2017 driftsinntekter på 116 millioner kroner og et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på minus tre millioner kroner. Av dette utgjør Blue Energy-segmentet (fornybar- og subsea) driftsinntekter på 99 millioner og en positiv EBITDA på 14 millioner kroner

- Som forventet ble det et sesongmessig svakt marked med lav aktivitet. I tråd med hva vi signaliserte tidligere på året, la vi flere skip i midlertidig opplag for å redusere kostnadene. Vi ser at restruktureringen der vi rendyrker vårt Blue Energy-konsept innen subsea og fornybar, har vært riktig. I et krevende marked er vi tilfreds med at vi leverer et positivt driftsresultat, sier styreleder Stig Remøy i Olympic Subsea ASA.

Det restrukturerte Olympic Subsea hadde oppstart 7.februar 2017. For året 2017 rapporterer selskapet driftsinntekter på 582 millioner kroner og en EBITDA på 80 millioner. Av dette utgjør Blue Energy-segmentet (fornybar og subsea) driftsinntekter på 469 millioner kroner og EBITDA på 119 millioner, som gir en margin på 25%. 

Hensyntatt gevinst ved oppkjøpsallokering, avskrivninger, nedskrivninger og finansposter har konsernet ved utgangen av fjerde kvartal et resultat før skatt på minus 139 millioner kroner.

 - I markedet for Blue Energy forventer vi økt aktivitet fra andre kvartal og utover, mens starten på 2018 fortsatt preges av de krevende sesongmessige forholdene. Vi har valgt ikke å inngå langsiktige kontrakter med dårlige rater i det krevende markedet som har vært. Det gir oss en stor fordel i tiden som kommer, fordi vi har handlefrihet til å kunne agere raskt når markedet går oppover og nye muligheter byr seg, sier Remøy.

Gjennom restruktureringen og etableringen av Olympic Subsea ASA har konsernet fått avklart sin finansielle horisont frem til 2022. 

Kontaktinformasjon: John Arne Winsnes, CFO Olympic Subsea ASA, mobil 462 80 999