Restruktureringen av Olympic-konsernet skjedde i februar i år, og da ble rederiets 11 subsea-skip lagt inn i det nyopprettede selskapet Olympic Subsea ASA. Dette er et rendyrket subseaselskap med fartøy som blant annet er svært godt egnet til oppdrag innenfor fornybar havenergi.

Etterspørselen etter fleksible og moderne fartøyer til disse tjenesteområdene har vært økende den siste tiden.

Fartøyene er på kontrakter med varierende varighet fra 2 til 24 måneder, og vil være engasjert både innenfor fornybar energi og annen subsea virksomhet.

- Vi ser klare tegn på at rendyrkingen av flåten, med spesialisering innen subsea og fornybar energi var en riktig satsing. Samtidig er vi i den fordelaktigesituasjonen at vi gjennom restruktureringen tidligere i år har mulighet til å bygge videre posisjon i det vi anser som vekstområdene for vår bransje, sierstyreleder Stig Remøy i Olympic Subsea ASA.

Gjennom det refinansierte datterselskapet Olympic Ship AS har Olympic-konsernet ytterligere åtte supply- og ankerhåndteringsskip.

Etter restruktureringen, tilførselen av MNOK 400 i ny egenkapital og den påfølgende etableringen av Olympic Subsea ASA konsernet, er Stig Remøyhovedaksjonær, med cirka 70 prosent av aksjene. Andre aksjonærer er Marin Group AS, Seriana AS, Omega Maritime AS og H. Remøy Invest AS.

I forbindelse med restruktureringen ble de eksisterende obligasjonslånene i Olympic Ship AS konvertert til nye lån i Olympic Subsea ASA. Et av disse lånene noteres på Nordic ABM 10. juli.

 

Kontaktinformasjon:
Stig Remøy, CEO Olympic Shipping AS, mobil 916 19 124
John Arne Winsnes, CFO Olympic Shipping AS, mobil 462 80 999